PRODUCTEN
Procesbegeleiding
Co-creatie
Studio BNL zet sterk in op participatie en dialoog met stakeholders als onderdeel van projectontwikkeling. Naargelang de behoefte worden interactieve werkateliers, schets-sessies, debatten, excursies, infomarkten of overlegmeetings georganiseerd. We zoeken steeds naar de verbindende kracht tussen de stakeholders en sturen aan op enthousiasme, daadkracht en focus op kwaliteit. Zo geven we ruimte voor quick-wins en bottom-up initiatieven die we samen met lokale partners initiëren of opschalen. Daarmee versnellen we het ontwikkelingsproces van een project met tastbare resultaten en draagvlakvorming.
Begeleiding lokale overheden
Studio BNL ondersteunt lokale overheden en besturen bij het formuleren van ruimtelijke ambities of concrete opgaven op zowel lokaal als bovenlokaal niveau. Wij assisteren bij beleidsondersteuning, ontwerpend onderzoek en leveren advies op maat. Met onze jarenlange ervaring in de overheid weten wij bestuurlijke ambitie te vertalen naar concrete uitvoeringsprojecten en ontwikkelprocessen.
Mapping
Studio BNL maakt wervende (thematische) hand- of computergetekende kaarten in 2D en in 3D. Een kaart is voor vele opdrachtgevers en stakeholders een belangrijk instrument om te communiceren over een gebied of kennis te verwerven. Onze kaarten verleiden de kijker om bij de kaart stil te blijven staan. Goede kaarten werken als inspiratiebron voor nieuwe ideeën. Met onze kaarten verbinden wij inspiratie met verbeeldingskracht.
Made on
Tilda