PRODUCTEN
Ontwerp & Visie
Structuurvisies
Studio BNL maakt structuurvisies voor dorpen, steden en regio's. Een structuurvisie bestaat uit een visie voor de toekomst. Met onze ruimtelijke bril kijken we naar bestaande kwaliteiten en kansen en brengen we de visie met beelden inzichtelijk.
Masterplannen
Studio BNL maakt masterplannen voor bouwblokken, voor strategische gebieden of zelfs voor hele wijken, vaak in opdracht van lokale overheden, vastgoedontwikkelaars of woningbouwcorporaties. In een masterplan geven wij visie en richting voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
Landschapsvisies
Studio BNL maakt landschapsvisies waarin de kernkwaliteiten van het landschap in kaart worden gebracht en afgestemd met ruimtelijke ontwikkelingen. We scheppen daartoe een toekomstbeeld in de vorm van concrete inrichtingsvoorstellen, die bijdragen aan versterking of herstel van de kernkwaliteiten van het landschap. Het geheel van inrichtingsmaatregelen leidt tot een groene structuur, een landschappelijk raamwerk dat voortbouwt op de kernkwaliteiten van het landschap, ordent het landschap en vormt een duurzaam kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
Steden bouwkundige ontwerpen
Studio BNL is een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in stadsontwerp. Onze stedenbouwkundige plannen gaan vaak over de wisselwerking tussen stad en land. We werken aan zowel verdichtings- als ook verdunningsplannen in steden en landelijke gebieden.
Beeldkwaliteit plannen
Studio BNL ontwikkelt plannen om de beeldkwaliteit van stadskernen of stadsdelen te behouden en te versterken. In het plan worden randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen voor de inrichting van de buitenruimte geformuleerd evenals uitspraken over de gewenste beeldwaarde van de bebouwing in relatie tot de buitenruimte.
Ontwerp buitenruimte
Studio BNL ontwerpt buitenruimte binnen en buiten de stad door alle schaalniveaus heen, van landschapsontwerp tot tuinontwerp en van schetsontwerp tot definitief ontwerp. Wij houden van eenvoudige vormgeving met een intense beleving en natuurlijke uitstraling.
Made on
Tilda