PRODUCTEN
strategie & concept
Concept ontwikkeling
Met onze sterke verbeeldingskracht en strategisch inzicht weten we kansen en mogelijkheden binnen elke opgave te benoemen en te vertalen naar scenario's en (slimme) haalbare concepten. We betrekken onze opdrachtgevers intensief binnen dit proces.
Strategisch onderzoek
Studio BNL onderzoekt tal van zaken die van belang zijn bij het maken van strategische afwegingen en keuzes. Naast locatieonderzoek, betreft het onder andere onderzoek naar toekomstige programma's, doelgroepen en gebruikers. Op basis van de onderzoeksresultaten maken we de sociaal-economische impact inzichtelijk als ook de impact op mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.
Haalbaarheid studie
Aan de hand van de resultaten uit het strategisch onderzoek, ontwikkelen we realistische varianten. Vervolgens worden deze varianten getoetst op haalbaarheid in brede zin. We kijken objectief en met open vizier naar ruimtelijke en financiƫle aspecten, maar ook naar zaken zoals risico, planning, politiek, draagvlak, etc. Middels de inzet van een logisch afwegingskader, begeleiden we de klant professioneel in het maken van een definitieve keuze.
Ontwikkeling Businesscase
Studio BNL ontwikkelt Businessscases en brengt de bovengenoemde producten bij elkaar in een document. Wij formuleren een helder en objectief verhaal en middels een gestructureerde opbouw brengen we uiteindelijk alle kosten, baten en risico's inzichtelijk bij elkaar. Aan de hand van de Bussinescase besluit de opdrachtgever het project voort te zetten of niet.
Made on
Tilda